Månad: augusti 2019

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Information om jordgetingar på klubben. Enl info från Anticimex rör det sig troligast om Sandbin : Dom kallas sandbin för att de bygger sin bon i sand. De gräver först en huvudgång ner i sanden och sedan bygger de små sidogångar – deras barnkammare. I varje sidogång lägger de en liten boll pollen och ett…

av FBK 8 augusti, 2019 Av