Viktig information!!

Ljuset till planerna får absolut inte användas då det upptäckts att det finns säkerhetsbrister.

Vi vill ha vår klubb och klubbstuga kvar så vi ber om allas hjälp att se till att ljuset inte används förrän detta åtgärdats.