Medlemskap

Välkommen att bli medlem i Forshaga BK!

Nedan finner du aktuella medlemsavgifter. Inbetalning av medlemsavgift till vårt postgiro 86 92 31-1. Ange namn, postadress, telefonnummer och gärna mailadress samt  personnummer (ååmmdd-xxxx).
SBK registrerar inga medlemmar utan personnummer)!Vid delbetalandemedlemskap anges också medlemsnummer i
huvudklubb. Vid familjemedlemskap (skriven på samma adress)
ska huvudmedlemmens namn anges.
Läs mer om medlemskategorier
Har du frågor om medlemskap i Forshaga BK – vänd Dig till:
Annika Jarl Ljungsten tel 0706-00 19 06

Medlemsavgifter 2016

hundshopen Som medlem får du också 10% i rabatt när du handlar hos Hundshoppen i Forshaga förutsatt att du kan styrka ditt medlemskap.
Helbetalande 505 kr
Delbetalande 145 kr
Familjemedlem 70 kr
Ungdomsmedlem (7-17 år) 230 kr
© Forshaga Brukshundklubb 2017