Forshaga Brukshundklubb

Vill du bli funktionär?

Vi vill gärna ha in fler funktionärer på olika poster.

Om någon/några av dessa olika områden låter intressanta kontakta oss på Forshaga
brukshundsklubb info@forshagabk.se
Det är ett plus att man även lär sig mer om sig
själv och sin hund. Man knyter sociala kontakter och att man få ha det kul med sin hund.

Vad innebär de olika funktionärsfunktionerna?

Skrivare: En skrivare är den person som sitter/står hos domaren ute på planen och skriver
upp de betyg och kommentarer som domaren ger de tävlande. Det är mycket intressant
att vara skrivare, för att man får en inblick i hur domaren dömer och även på vad dem
anmärker på. I och med detta ökar ens egna kunskaper om den tävlingsmässiga
bedömningen.

Spårläggare: Är den person som ser till att det blir spår utgångna och apporter utlagda på
tävlingsdagen. Men innan krävs det arbete med att lära sig de spår man skall gå ut på
tävlingsdagen. Så man bör gå spåret några gånger innan tävlingsdagen och att sätta ut
snitslar, så att man delvis kan memorera det. Ibland kan man be någon annan att gå och
lägga ut och snitsla spåret i förväg om man känner sig osäker.

Tävlingssekreterare: Är den personen som tar hand om och räknar ut den tävlandes
poäng och placering. Ett viktigt moment eftersom det är viktigt att räkna rätt och att de
tävlande får rätt placering. Det finn även ett dataprogram som hjälper till med att räkna
ut poäng. För att agera tävlingssekreterare måste man gå en utbildning innan. Efter
genomgången kurs får man göra ett slutprov där man blir godkänd eller icke godkänd.
Men man kan ju sitta med på en tävling om man vill se hur det hela går till. Sedan kan
man bestämma sig om man är intresserad av att gå en utbildning.
Tävlingsledare:Är den person som står ute på planen och dirigerar den tävlande, och
tävlingsledaren har även ett ansvar för att lägga upp tidsscheman för tävlingen. Här krävs
det att man är insatt i hur momenten skall genomföras. Även här måste man gå en
utbildning.
Mentaltestfigurant: Är den personen som agerar figurant på MH och korning. Här gäller
det att man kan sin sak och agerar på rätt sätt. För att lära sig det här går man en
utbildning som är indelad i flera olika steg. Mycket intressant utbildning där man får lära
sig att läsa hund och förstå deras reaktioner.

Info i PDF klicka HÄR