Forshaga Brukshundklubb

Medlemskategorier

Medlemskap i Svenska Brukshundklubben SBK (Ej att förväxla med Sv. Kennelklubben)
(Informationen kommer från SBK’s hemsida www.sbk.nu)

Medlemskapskategorier
Nedan följer en beskrivning av de olika medlemskategorier som finns inom Svenska Brukshundklubben. Medlemskapets giltighetstid är för samtliga kategorier ett (1) år från inbetalningsdatum.
Där SBK’s rasklubbar nämns är det dessa klubbar som menas: Rasklubben för Belgiska Vallhundar, Rasklubben Hollandse Herdeshond, Svart Terrierklubben, Svenska Australian Cattledog Klubben, Svenska Australian Shepherd Klubben, Svenska Beauceronklubben, Svenska Boxerklubben, Svenska Bouvier des Flandresklubben, Svenska Briardklubben, Svenska Cillieklubben, Svenska Dobermannklubben, Svenska Hovawartklubben, Svenska Kelpieklubben, Svenska Riesenschnauzerklubben, Svenska Rottweilerklubben och Svenska Schäferhundklubben.

Helbetalande medlem (A-medlem)
När en person tecknar ett medlemskap första gången i SBK sker det vanligen vid tillfället då man börjar en nybörjarkurs på en lokal brukshundklubb. Det är även vanligt att valpköpare söker direkt medlemskap i någon av SBK’s rasklubbar.

Vid det första inträdet ska ett helbetalande medlemskap lösas.

Delbetalande medlem (D-medlem)
Om en medlem först löst och innehar ett giltigt A-medlemskap i en rasklubb som tillhör SBK, och sedan vill gå kurs på en lokal brukshundklubb, kan vederbörande lösa ett delbetalande medlemskap i den aktuella lokalklubben.

Till detta D-medlemskap i lokalklubb kan även familjemedlemskap lösas, i aktuell klubb för övriga familjemedlemmar.

D-medlemskap är alltså avsett för helbetalande medlem (A-medlem), ungdomsmedlem (B-medlem) eller familjemedlem (C-medlem), som önskar vara medlem i ytterligare en eller flera av SBKs lokal-/rasklubbar.

Familjemedlemskap (C-medlem)
En A-medlems familjemedlemmar, boende på samma adress, kan lösa familjemedlemskap (C-medlemskap) i samma klubb som den förstnämnde. Då betalar familjemedlem bara en lokal klubbavgift och hushållet får ett exemplar av tidningen Brukshunden till hemadressen.

Familjemedlemskap kan endast lösas i den klubb där familjens A-medlemskap finns registrerat.

Ungdomsmedlem
För medlemmar mellan 7 och 25 år, vilka betalar fastställt medlemskap till Sveriges Hundungdom (SHU), vårt gemensamma ungdomsförbund. Ungdomsmedlem erhåller genom inbetalning av fastställd avgift tre medlemskap för samma avgift. De blir automatiskt medlem i en av Sveriges Hundungdoms lokalklubbar och en av Svenska Kennelklubbens (SKK) länsklubbar. Därutöver får medlemmen välja vilken av SKKs specialklubbar man vill vara med i, t ex Svenska Brukshundklubben.

Till B-medlemskap kan ej familjemedlemskap kopplas.

För att särskilja ungdomar från SHU och SBK vid administrativ hantering och i medlemsstatistik har dessa delats in i kategoriindelningarna B (SHU) respektive BB (SBK).

Utlandsmedlem (U-medlem)
Person som bor i annat land än Sverige kan lösa utlandsmedlemskap (U-medlem) i SBK.

U-medlem kan inte vara delbetalande (D-medlem) och familjemedlemskap (C-medlemskap) kan inte lösas i anknytning till utlandsmedlemskapet.