Alla inlägg av FBK

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Information om jordgetingar på klubben. Enl info från Anticimex rör det sig troligast om Sandbin :
Dom kallas sandbin för att de bygger sin bon i sand. De gräver först en huvudgång ner i sanden och sedan bygger de små sidogångar – deras barnkammare. I varje sidogång lägger de en liten boll pollen och ett ägg. Pollenbollen fungerar sedan som mat åt dess ungar. Hos hagtornssandbiet sägs det att flera honor kan använda sig av samma huvudgång – det kan vara något att se om ni kan lyckas iaktta!

Sandbin är helt ofarliga. De har en gadd, men de kan inte sticka människor med den. Så ni kan njuta av att få se dem bygga sina bon utan att oroa er!

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Information

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelsen att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti.

Tillståndet gäller från 1 januari 2016 till och med 31 december 2020.

Men ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle.

Hanteringen av detta har vi ändrat på lite från och med i år. Läs mer om detta i informationen som bifogas. Ny hantering av träningsledarbevis 2019[2970]