Forshaga Brukshundklubb

Reviderade policyer från SBK

De reviderade policyerna är: Policy för medlemskultur i Brukshundklubben Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier Policy gällande alkohol och droger Läs de reviderade policyerna och andra styrdokument som gäller alla våra medlemmar här.

Fortsätt läsa

Lämna ett ekonomiskt bidrag

Stöd vår verksamhet och skänk ett frivilligt ekonomiskt bidrag till renovering av belysning runt gräsplanerna, så att vi kan ha verksamhet året runt. Skänker du 200 kr eller mer utdelas ett diplom med ditt namn och belopp, samt att ditt namn blir publicerat på hemsidan och i klubbhuset.    

Fortsätt läsa

Information

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelsen att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti. Tillståndet gäller från 1 januari 2016 till och med 31 december 2020. Men ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda

Fortsätt läsa